• Despre noi

 • Instalatii Sanitare si Incalzire cu tevi si fitinguri PP-R , pex sau cupru la blocuri si case

  - montari grupuri sanitare , calorifere
  - centrale pe lemne si gaz
  - aductiuni de apa la hidrifor

  *Montez C e n t r a l a  pe L e m n e sau G a z , automatizez centrala pe lemne pentru riscul de intrerupere a curentului sau a apei.

  -Execut de la zero si repar:

  - I n s t a l a t i i de I n c a l z i r e cu radiatoare si in pardoseala (la cerere automatizez fiecare camera cu temperatura proprie)

  - I n s t a l a t i i - S a n i t a r e de apa rece si calda

  - I n s t a l a r i - H i d r o f o a r e si P o m p e S u b m e r s i b i l e in puturi si fantani,(aductiunea de apa pana in casa si cuplarea la instalatiile existente sau executarea lor de la zero si Stabilizarea P r e s i u n i i constante la robinet).

  - I n s t a l a t i i de C a n a l i z a r e

  - I n s t a l e z - B o i l e r electric sau atasat la circuitul centralei

  - I n s t a l e z - S e t u r i de baie si bucatarie

  - I n s t a l a r i - M a s i n i de spalat rufe si vase

  - I n l o c u i r e si I n t e r v e n t i i la coloana de apa blocuri

  Ne deplasam oriunde in tara